توده – جرم تلگرام ایرانی رایگان خبر

توده – جرم: تلگرام ایرانی رایگان خبر علم و تکنولوژی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی کشور عزیزمان ایران آماده بازسازی سوریه/ تسهیلات می دهیم ، وزیر راه و شهرسازی/ دمشق

نخست وزیر سوریه تاکید کرد: دمشق آماده ارائه هرگونه تسهیلات به کشور عزیزمان ایران و برطرف کردن موانع موجود جهت همکاری پایتخت کشور عزیزمان ایران در بازسازی سوریه

کشور عزیزمان ایران آماده بازسازی سوریه/ تسهیلات می دهیم ، وزیر راه و شهرسازی/ دمشق

وزیر راه و شهرسازی: کشور عزیزمان ایران آماده بازسازی سوریه/دمشق: تسهیلات می دهیم

عبارات مهم : ایران

نخست وزیر سوریه تاکید کرد: دمشق آماده ارائه هرگونه تسهیلات به کشور عزیزمان ایران و برطرف کردن موانع موجود جهت همکاری پایتخت کشور عزیزمان ایران در بازسازی سوریه است.

به گزارش مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عماد خمیس، در دیدار با عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، راه های تقویت روابط اقتصادی و اجرای توافقنامه های امضا شده است و انعقاد موافقت نامه های تازه جهت گسترش همکاری تجاری و سرمایه گذاری در زمینه های حمل و نقل، گمرک، بانکداری، امور مالی، بیمه و بازسازی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

کشور عزیزمان ایران آماده بازسازی سوریه/ تسهیلات می دهیم ، وزیر راه و شهرسازی/ دمشق

نخست وزیر سوریه تاکید کرد: دمشق از همکاری کشور عزیزمان ایران در فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در مرحله بازسازی استقبال می کند.

وی با تاکید بر اهمیت پیشبرد روابط در تمامی زمینه ها و شکل گیری طرح های یکسان که سود حاصل از آنها عاید هر دو کشور می شود، گفت: رابطه سیاسی و راهبردی ریشه دار میان دو کشور می طلبد تا پرسشها اقتصادی محکم و دراز مدتی جهت تحقق بخشیدن به منافع یکسان و تبادل سرمایه گذاری و تجاری شکل گیرد.

نخست وزیر سوریه تاکید کرد: دمشق آماده ارائه هرگونه تسهیلات به کشور عزیزمان ایران و برطرف کردن موانع موجود جهت همکاری پایتخت کشور عزیزمان ایران در بازسازی سوریه

خمیس با اشاره به کار، بر اساس اصل تجارت آزاد به عنوان یک اولویت بر میل به سوریه جهت داشتن روابط اقتصادی با کشور عزیزمان ایران در سطح رسمی و بخش شخصی تاکید کرده و اظهار داشت: مقدمات مورد نیاز در همین چارچوب جهت تشکیل نشست اقتصادی بخش شخصی در هر دو کشور در حال فراهم شدن است.

وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران نیز در این دیدار، بر لزوم پی ریزی یک طرح واقعی به منظور اجرای برنامه های امضاء شده است میان دو طرف و تصحیح بعضی از قوانین و تشکیل کمیته پیگیری و نظارت بر اجرای توافقنامه های دراز مدت تاکید کرد.

عباس آخوندی با اشاره بر اهمیت حمایت از همکاری شرکت های ایرانی و سوری و همکاری میان بانک های دو کشور، خاطرنشان کرد: هر دو بخش شخصی و دولتی کشور عزیزمان ایران آماده همکاری گسترده در مرحله بازسازی سوریه است.

کشور عزیزمان ایران آماده بازسازی سوریه/ تسهیلات می دهیم ، وزیر راه و شهرسازی/ دمشق

سامر خلیل، وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه نیز در دیدار با وزیر راه و شهرسازی کشور عزیزمان ایران اجرای توافقنامه تجارت آزاد و فعال کردن بخش تجارت خارجی و مناطق آزاد و امکان سرمایه گذاری یکسان در منطقه آزاد شهر صنعتی ‘حسیاء’ را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

کمیته های فنی و مهندسی دو کشور نیز بر نحوه اجرای توافقنامه های همکاری اقتصادی امضا شده است میان کشور عزیزمان ایران و سوریه و مکانیزم های اجرا میان دو طرف در چارچوب برنامه های زمانبندی شده است مشخص و برطرف کردن موانع به منظور اجرای طرح های متفاوت ثبت شده است در توافقنامه ها را مورد بررسی قرار دادند.

نخست وزیر سوریه تاکید کرد: دمشق آماده ارائه هرگونه تسهیلات به کشور عزیزمان ایران و برطرف کردن موانع موجود جهت همکاری پایتخت کشور عزیزمان ایران در بازسازی سوریه

وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی صبحگاه امروز در راس هیاتی جهت تبادل همکاری های اقتصادی بین کشور عزیزمان ایران و سوریه وارد دمشق شد و مورد استقبال وزیر اقتصاد این کشور قرار گرفت.

موضوع محوری این نشست مقدمه ای جهت برگزاری کمیسیون عالی در بخش اقتصادی است که در روزهای آینده با حضور مسئولان عالی رتبه دو کشور کشور عزیزمان ایران و سوریه جهت قراردادهای نهایی انجام خواهد شد.

کشور عزیزمان ایران آماده بازسازی سوریه/ تسهیلات می دهیم ، وزیر راه و شهرسازی/ دمشق

واژه های کلیدی: ایران | سوریه | همکاری | ایرانی | اقتصادی | بازسازی | شهرسازی | اجرای طرح

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz